Αγγελόπουλου 23, Νέο Ψυχικό, ΤΚ 11525 Πλατεία Εσπερίδων 2-4, Γλυφάδα, ΤΚ 16674

Προ- εγχειρητικός έλεγχος λειτουργικότητας

Ο γιατρός σου μπορεί να σου συστήσει μια «προ-εγχειρητική φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση».  Αυτό είναι σημαντικό διότι ο ειδικός φυσικοθεραπευτής θα λάβει βασικές πληροφορίες για την τωρινή σου κατάσταση, έτσι ώστε να σχεδιάσει το θεραπευτικό σου πλάνο μετά το χειρουργείο μαστού.

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥΟ προ-εγχειρητικός έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

  • Αξιολόγηση στάσης
  • Μετρήσεις εύρους κίνησης
  • Αξιολόγηση ισορροπίας και ανάλυση βάδισης
  • Μέτρηση δύναμης λαβής και ογκομετρικές μετρήσεις
  • Προσδιορισμός του επιπέδου δραστηριότητας, οι στόχοι και σωματικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την εργασία
  • Ενημέρωση σε σχέση με το τι θα ακολουθήσει μετά την επέμβαση
  • Ασκήσεις πριν και μετά το χειρουργείο
  • Πρόληψη λεμφοιδήματος και μείωση παραγόντων κινδύνου